Kongres gospodarczy

7.10.21 – braliśmy udział w w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze na Lubuskim Kongresie Gospodarczym w panelu poświęconym winiarstwu.