Szkolimy się – Co to są eko-muzea?

9.12.22 – Uczestniczyliśmy w szkoleniu organizowanym przez Lokalną Grupę Działania, poświęconemu sieci ekomuzeów,