Gmina Krosno Odrzańskie

To członek założyciel oraz inicjator powstania naszego klastra. Miasto należy do najstarszych w Polsce. Po raz pierwszy została wzmiankowana w 1005 roku przez biskupa Thietmara z Merseburga w swoich kronikach, gdzie opisał obronę tego miejsca przez wojska polskie przed wrogami niemieckimi pod dowództwem księcia Bolesława Chrobrego, który później w 1025 roku został pierwszym królem Polski. Osady słowiańskie były tu jednak obecne już w VIII-IX w. n.e., głównie dzięki strategicznemu położeniu pomiędzy rzekami Odrą i Bobrem.

Więcej o mieście i jego ofertach turystycznych >>>>

Więcej o Zamku Piastowskim >>>>