Gmina Lubrza

To członek założyciel naszego klastra. Gmina jest położona w powiecie świebodzińskim i jej terenie znajduje się jedno z największych jezior województwa lubuskiego – Jezioro Niesłysz.

Lubrzański Szlak Fortyfikacji jest z pewnością największą atrakcją turystyczną gminy Lubrza. Fortyfikacje Ufortyfikowanego Frontu Łuku Odry i Warty (niem. Oder-Warthe-Bogen-Festungsfront zwany też Ostwall) powstałe w okresie międzywojennym pod względem wielkości porównywalne są z legendarną Linią Maginota we Francji, uznawaną za największe umocnienia na naszym globie.

Więcej na stronie produktu >>>>

Pętla Boryszyńska >>>>