Powiat Krośnieński

Powiat Krośnieński ma swoją stolicę w Krośnie Odrzańskim. Na zachodzie graniczy z Republiką Federalną Niemiec, krajem związkowym Brandenburgia, powiatami: Sprewa – Nysa (niem. Landkreis Spree-Neiße, dolnołuż. Wokrejs Sprjewja-Nysa) i Odra – Sprewa (niem. Landkreis Oder-Spree, dolnołuż. Wokrejs Odra-Sprjewja). W granicach powiatu znajduje się także miasto Gubin.

Niewątpliwym atutem powiatu jest duże zalesienie (62% obszaru). Przez powiat płyną 3 z 15 najdłuższych polskich rzek: Odra, Bóbr i Nysa Łużycka, znajdują się dwa sztuczne zbiorniki wodne w Raduszcu Starym i Dychowie. U ujścia Nysy Łużyckiej do Odry znajduje się utworzony w 1998 r. Krzesiński Park Krajobrazowy, a we wschodniej części gminy Bytnica niezwykle malowniczy, utworzony w 1996 r. Gryżyński Park Krajobrazowy.

Pobierz folder turystyczny Powiatu Krośnieńskiego (plik PDF) >>>>