Lubrzański Szlak Fortyfikacji

Lubrzański Szlak Fortyfikacji jest z pewnością największą atrakcją turystyczną gminy Lubrza. Fortyfikacje Ufortyfikowanego Frontu Łuku Odry i Warty (niem. Oder-Warthe-Bogen-Festungsfront zwany też Ostwall) powstałe w okresie międzywojennym pod względem wielkości porównywalne są z legendarną Linią Maginota we Francji, uznawaną za największe umocnienia na naszym globie. O ile jednak francuskie fortyfikacje są bardziej rozległe, to system podziemny Ostwall jest potężniejszy i można go śmiało uznać za największe podziemia fortyfikacyjne na świecie. Fortyfikacje to jednak nie tylko podziemia, które co roku przyciągają tysiące turystów z całego świata. To również ogromne, pojedyncze bunkry rozsiane po całej gminie Lubrza.

Więcej na stronie produktu >>>>

Pętla Boryszyńska >>>>