Kongres gospodarczy

7.10.21 – braliśmy udział w w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze na Lubuskim Kongresie Gospodarczym w panelu poświęconym winiarstwu.

Kongres lubuskich innowacji

24.05.22 – uczestniczyliśmy w Kongresie Lubuskich Innowacji, który odbył się w Zielonej Górze, Prezes Klastra przedstawił prezentację dla uczestników kongresu.

Partnerstwo celowe

25.11.21 – uczestniczyliśmy jako klaster oraz członek partnerstwa celowego w konferencji „Innowacje lubuskie”, która odbyła się w Lubniewicach. Głos zabrał także prezes stowarzyszenia.