JAK WSTĄPIĆ

Najlepiej skontaktować się z nami i ustalić, że nasze cele są zbieżne. Należy także wypełnić odpowiednią deklarację i dostarczyć stosowną uchwałę o przystąpieniu, w przypadku osób prawnych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM STATUTEM

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE DO POBRANIA